شبکه های اجتماعی

لینک های مفید

جنبش ملی ماهستیم

جنبش ملی ما هستیم بر مبنای خرد, اندیشه, مهر, اخلاق فرهنگ ایرانی, و کثرت گرائی پایه گذاری شده است و از آغاز موجودیت با تکیه بر هویت ملی و حمایتهای مردمی و تاکید بر پاسداری از پرچم سه رنگ شیر و خورشید به نوان یک نماد ملی, به مبارزه مدنی با جمهوری اسلامی برخاسته و توانسته به موفقیتهای چشمگیری دست یابد.

2023 © جنبش ملی ماهستیم
Built by California Web Solutions